Resultaten GROZUtrecht juni 2021 tot juni 2022

GROZUtrecht heeft in het eerste jaar (juni 2021 – juni 2022) gezorgd voor vele positieve veranderingen, doorbraken en samenwerkingen in de aangesloten wijken! In onderstaande flyer zijn verschillende resultaten hiervan uitgelicht.

En GROZUtrecht gaat door! Aankomende maanden wordt, middels een tussensubsidie die wordt ontvangen vanuit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GROZUtrecht verder uitgebreid. De huidige activiteiten en projecten zullen verder worden voortgezet en mogelijk gaan meerdere wijken aanhaken! 

Niks willen missen? Meldt u dan aan voor de GROZUtrecht nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te worden gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.

De tussenfase en tussensubsidie na juni 2022

Begin 2023 zal de nieuwe subsidieaanvraag de deur uitgaan en we hopen er nog een jaar vol passie aan te mogen knopen en al onze lessen ook verder in de regio uit te dragen en nieuwe informatie en initiatieven op te halen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Health Holland wilden niet dat het vele goede werk stil kwam te liggen. Daarom hebben zij GROZUtrecht voorzien van een ’tussensubsidie’, zodat GROZUtrecht door kan gaan en meer resultaten kan blijven behalen!

We zullen deze tussenfase benutten om onze resultaten te delen, zoals eerder ook op 14 november is gedaan. In maart 2023 organiseren we een regionale leer- en doorbraakbijeenkomst om de lessen uit de eerste fase breed te delen en tot een regionale doorbraak te komen.

Alle bouwstenen zullen hier in sessies hun resultaten presenteren en in gesprek gaan over een volgende fase. De volgende vraagstukken zullen worden behandelt: 

  • Wat is de uitkomst van monitoring en het ontwikkelen van vraaganalyse vanuit bewoners en waarom kan of wordt dit niet door marktpartijen opgepakt? 
  • Hoe zet je een dynamisch ecosysteem in de regio op en waarom kan dat niet alleen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een veilige digitale infrastructuur in de regio, en wat willen de inwoners?
  • Wat is er aan onafhankelijke procesbegeleiding nodig om partijen bij elkaar te brengen en tot bestuurlijke afspraken te komen met het oog op duurzame verbondenheid, wijkagenda- en presentatie?

We willen nieuwe kennis ontwikkelen voor nieuwe partijen en combinaties om de kanteling van zorg naar gezondheid te maken. Al deze resultaten zullen we uiteraard inbrengen op de bestuurstafel van Health Hub Utrecht.

Daarnaast gaan de wijken heel hard door met de ingezette initiatieven zoals het laagdrempelig en dichtbij organiseren van een integraal en passend leefstijlarrangement voor en door bewoners en ondernemers in de betrokken wijken. We doen dit samen met studenten, wijk- en regionale kennispartners

Het doel is dat uiteindelijk 200 personen per wijk kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl en inzicht hebben in hun eigen welbevinden en veerkracht. 25 studenten van scholen participeren, leren en doen onderzoek in de betrokken wijken.

Daarnaast zullen we ons initiatief voor een community manager verder gaan uitwerken (lees hierover snel meer in deze nieuwsbrief!).

Kortom, tussenfase of niet, GROZUtrecht gaat lekker door!