GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen monitoring:
De activiteiten binnen GROZUtrecht worden gemonitord aan de hand van indicatoren die worden vastgesteld na consultatie van deelnemers aan de activiteiten en organisatoren van de activiteiten. Na elke meting geven we per activiteit een korte terugkoppeling aan de organisatoren. In de zomer van 2022 maken we een overzichtsrapportage van alle GROZUtrecht activiteiten tot dan toe en de bijbehorende monitoring.

Vragen? Neem dan contact op met Loes Houweling

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

April 2022: Het overzicht van de activiteiten per wijk is ook op de website grozutrecht.nl geplaatst. De opzet van de monitoring is besproken binnen het GROZ-team en vervolgens verder uitgewerkt. Volgend overleg stellen we de opzet van de monitoring vast en maken we afspraken over de uitvoering.

Februari 2022: De contactpersonen van de wijken hebben een overzicht gemaakt van hun GROZ-activiteiten, of zijn daar mee bezig. Deze overzichten delen we binnen het GROZUtrecht team zodat we met elkaar het overzicht houden van activiteiten en betrokkenen.

December 2021: Veel van de GROZ-activiteiten hebben al aandacht voor monitoring. Daarom willen we de bouwsteen monitoring zodanig inrichten dat één set indicatoren toegepast wordt op alle activiteiten die worden ondernomen binnen GROZUtrecht. Hierbij kijken we vanuit het inwonersperspectief (‘Wat vindt ú belangrijk dat wij moeten weten?’) en vanuit het perspectief van de organisatoren van de activiteiten (‘Loopt alles nog zoals het zou moeten lopen?’). Ook kijken we in hoeverre activiteiten bijdragen aan de GROZ-missies.

Dit leidt tot een aanpak bestaande uit de volgende stappen:

  1. Een overzicht maken van alle lopende activiteiten binnen GROZUtrecht, inclusief naam en e-mailadres van contactpersonen;
  2. Enkele inwoners en organisatoren (steekproef) vragen ‘Wat moeten wij volgens u weten over de activiteiten binnen GROZUtrecht om goed te kunnen evalueren?’ en ‘Waaruit kan blijken dat de activiteiten binnen GROZUtrecht bijdragen aan de GROZ-missies?’;
  3. Op basis van de reacties een set indicatoren samenstellen, inclusief hoe deze te meten zijn;
  4. Per activiteit vaststellen wanneer het beste gemeten kan worden (bijv. eenmalig, meermaals, tussentijds, na afloop, etc.) en hier afspraken over maken met de contactpersonen;
  5. De monitoring uitvoeren.