GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen lerend vermogen: 
Rondom het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) delen bewoners en de GROZpartners kennis en ervaringen rond innovaties en inclusieve samenwerking. Dat doen zij door: (1) GROZUtrecht 2 x per jaar onderling te agenderen, (2) jaarlijks een bijeenkomst te organiseren van Kennisplatform Utrecht Sociaal en Health Hub Utrecht over de innovaties in de GROZUtrecht gebieden, (3) studenten en docenten een rol te geven in de innovaties via wijkleerprojecten, het Vitaliteitslab (ROCMN), HU-klinieken, Co-schappen in de Wijk (UMCU), de stageklassen van de GGDRU, onderzoeksprojecten en challenges. (4) Tussen de kennispartners van KUS en de Arbeidsmarktcoalitie van Health Hub Utrecht is tweemaal per jaar overleg over de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De GROZ-onderwijspartners hebben in 2022/2023 een gezamenlijk plan voor een hybride leeromgeving ontwikkeld en hebben dit in 2025 gerealiseerd. Samen met UtrechtZorg worden afspraken met werkgevers en andere partijen gemaakt die bewerkstelligen dat zorg- en welzijnsprofessionals uit de beroepspraktijk aansluiten bij hybride leeromgevingen.

Vragen? Neem dan contact op met Janna Bruijning.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

April 2022:

Studenten van verschillende gezondheids- en welzijnsopleidingen van de Hogeschool Utrecht hebben de afgelopen weken binnen het programma HU GEZOND&WEL weer deelgenomen aan verschillende activiteiten in de Utrechtse wijken. Docenten zijn bovendien druk met kwartiermaken en het zoeken naar mogelijkheden voor studenten om samen met andere partners in de wijk en bewoners zelf een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mensen in Utrecht.

Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan een structurele inbedding van deze activiteiten in het onderwijs zodat er een duurzame samenwerking ontstaat. Bovendien wordt er verkend hoe niet alleen studenten van verschillende opleidingen en domeinen met elkaar kunnen samenwerking in de wijk, maar ook hoe studenten van mbo en hbo elkaar in de wijk kunnen versterken. Zo is tijdens de Healthy Living Challenge (georganiseerd vanuit de Utrecht Challenge Alliantie i.s.m. GROZUtrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Health Hub Utrecht, GGD regio Utrecht, UMC Utrecht, ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht) met een klein maar gemotiveerd groepje studenten gewerkt aan de vraag: Hoe kunnen we jongeren motiveren om gezonder te leven en met name om meer te bewegen?

Tot slot hebben de trekkers van bouwsteen Lerend Vermogen van de verschillende GROZzerdammen tijdens een Community of Practice a.d.h.v. dilemma’s die zich voordoen bij het opzetten van duurzame leeromgevingen in de GROZUtrecht-wijken, met elkaar ervaringen uitgewisseld. Ook hebben we met elkaar verkend hoe we optimaal met de andere bouwstenen kunnen samenwerken. Want samen hebben we nog meer Lerend Vermogen!

Februari 2022:

Na een eerste inventarisatieronde is duidelijk dat er al ontzettend veel gebeurt in de wijken! Studenten van verschillende onderwijsinstellingen zijn op verschillende plekken en via verschillende contactpersonen al actief aan de slag met vraagstukken uit de wijken. Mooi, er wordt dus al veel samengewerkt en geleerd! Maar wie is nou waar mee bezig? Wat leren we daar en hoe kunnen we daar goed op voortbouwen? Wie zijn de aanspreekpunten en wanneer, waarvoor en hoe kun je die benaderen? We willen dit graag beter stroomlijnen en zorgen voor een meer gestructureerde en duurzame samenwerking.

Vanuit de Hogeschool Utrecht wordt voor de bouwsteen Lerend Vermogen momenteel hard gewerkt om leeromgevingen in de GROZUtrecht wijken duurzaam te verbinden aan het programma “HU GEZOND&WEL”: een onderwijsinnovatie (waarvoor een Comenius Leadership beurs is toegekend). In dit programma wordt gewerkt aan het bouwen van een netwerk van leeromgevingen waarin het samen leren met alle betrokkenen (studenten, docenten, onderzoekers, professionals én burgers) rondom vraagstukken uit de maatschappij (op het gebied van gezondheid en welzijn) centraal staat. In Nieuwegein en Utrecht Oost krijgt dit inmiddels steeds meer vorm.

December 2021: Vanuit de bouwsteen lerend vermogen wordt op dit moment in kaart gebracht op welke manier de verschillende onderwijsinstellingen al actief zijn in de GROZUtrecht wijken. Wat gebeurt er al veel! Door beter van elkaar te weten waar er met wie aan welk thema wordt samengewerkt krijgen we ook beter zicht op hoe we elkaar kunnen versterken en zo te zorgen voor een goede samenwerking in de wijken.