GROZUtrecht is volop aan de gang! Lees hier meer over de bouwsteen samenwerking:
Veel samenwerking is op dit moment vrijblijvend, in netwerken of via inhoudelijke afstemming – mede omdat er geen procesverantwoordelijkheid wordt belegd. Regionaal samenwerken gebeurt voortaan via diverse leerregio’s die elkaar vinden op gedeelde waarden en maatschappelijke thema’s. De eerste leerregio heeft elkaar gevonden in de eerder beschreven maatschappelijke thema’s vanuit een sterk bewonersperspectief. Andere leerregio’s kunnen zich focussen op voor hen relevante thema’s. Zo is in Leidsche Rijn en Utrecht Noordwest de eerstelijnszorg meer aan zet.In Nieuwegein is het netwerk Lijfstyle een belangrijke aanjager: een professioneel netwerk met aanvankelijk de Nieuwegeinse innovaties Bewegen op Recept en Welzijn op recept als kern, maar inmiddels meer georiënteerd op een meer integrale leefstijlbenadering. En elders in de regio Utrecht zijn andere gemeenschappelijke thema’s te vinden. Deelname van U10 gemeenten aan de Health Hub Utrecht helpt om sneller deze gebieden aan elkaar te koppelen. Gemeenten en andere Health Hub-partners hebben inmiddels ook ervaring opgedaan met verschil in organisatiecultuur, -taal en mogelijkheden. In Utrecht Oost (vanuit bewoners) en Leidsche Rijn (vanuit professionals) worden bestuurlijke wijksamenwerkingsverbanden opgezet die als voorbeeld kunnen dienen voor andere wijken.

Vragen? Neem dan contact op met Marian Kesler.

Updates

Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over de bouwsteen.

Juli 2022:

Youssra (adviseur bij Radelijn) neemt jullie via onderstaande presentatie graag mee in de stappen naar een inclusieve samenwerking!

Mei 2022:

Na leuke en interessante gesprekken te hebben gehad in de wijk zijn we gekomen tot een nieuwe fase. We zijn nu bezig met het analyseren van de informatie die we uit de wijkgesprekken hebben gehaald. 

Uit de informatie zijn bepaalde thema’s en subthema’s gekomen, deze zijn we nu in kaart aan het brengen. Bij het indelen van de thema’s houden we rekening met de verschillende wijken en de urgentie van bepaalde thema’s. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met thema’s die alleen relevant zijn voor bepaalde wijken.

Daarnaast zijn we al begonnen met het bouwen van een concept model op basis van de thema’s die we al in kaart hebben gebracht. Verder hebben we nog een aantal gesprekken lopen in de verschillende wijken, deze zullen parallel lopen aan het bouwen van het samenwerkingsmodel en kunnen helpen bij het navragen van thema’s die nog niet duidelijk genoeg zijn. 

Maart 2022:

Voor de bouwsteen samenwerken hebben we de afgelopen weken de connectie opgezocht in de wijken. Dit hebben we gedaan door een focus te houden op bijvoorbeeld geplande wijkbijeenkomsten en deze dan ook bij te wonen. Daarnaast zijn we letterlijk in de wijk gaan zitten op bepaalde ontmoetingsplekken waar professionals en bewoners elkaar treffen, zoals een buurthuis en het Buurtteam.

We hebben mooie gesprekken kunnen voeren met verschillende professionals uit de wijk over samenwerken en community up building.  Deze gesprekken hebben we bijvoorbeeld gevoerd met Dock, het buurtteam, de buurtconciërge en vrijwilligers uit het buurthuis. Hierin merkten we al snel dat er interesse is voor het onderwerp samenwerken en dat het onderwerp bij iedereen speelt en leeft.

We zijn van plan om deze laagdrempelige gesprekken voort te zetten om de behoefte en succesfactoren van samenwerkingen in de wijk te achterhalen.

Februari 2022:

Het doel van de bouwsteen samenwerken is een samenwerkingsmodel te ontwerpen dat toegepast kan worden in verschillende wijken. Het samenwerkingsmodel zou moeten zorgen voor betere samenwerking in de wijk omtrent gezondheid. Op deze manier zou gezondheidsproblematiek in de wijk sneller aangepakt kunnen worden en wordt de gezondheid in de wijk bevorderd. 

De bouwsteen samenwerken heeft in kaart gebracht welke samenwerkingsverbanden er zijn in de GROZ Utrecht wijken. Daarnaast is er een literatuuronderzoek uitgevoerd dat uitlicht welke aspecten belangrijk zijn voor een goed werkende samenwerking.

Het perspectief en de behoefte van bewoners, professionals en vrijwilligers zijn leidend in al onze stappen. 

Dit brengt ons tot de volgende stappen:

  1. De bestaande samenwerkingsverbanden toetsen bij professionals, vrijwilligers en bewoners uit de wijk op werkzaamheid.
  2. Bewoners, professionals en vrijwilligers in de wijk uitnodigen voor een focusgroep waarin aspecten van samenwerking worden besproken.
  3. Het samenwerkingsmodel bouwen aan de hand van de input van de focusgroepen en literatuur.
  4. Het samenwerkingsmodel evalueren.